Κυρτός φακός

Κυρτός φακός που εφαρμόζεται στον προβολέα

Κυρτός φακός που εφαρμόζεται στον προβολέα

Οι κυρτές φακοί έχουν αποδειχθεί ότι είναι η προτιμώμενη εφαρμογή σε συστήματα προβολής, όπου ο ρόλος τους είναι να συγκεντρώνουν και να εστιάζουν το φως.

Κυρτός φακός που εφαρμόζεται στον προβολέα

Οι κυρτές φακοί έχουν αποδειχθεί ότι είναι η προτιμώμενη εφαρμογή σε συστήματα προβολής, όπου ο ρόλος τους είναι να συγκεντρώνουν και να εστιάζουν το φως.