Φως εξωτερικού χώρου

Κύρια σενάρια εφαρμογής φακού πλημμυρικού φωτός

Κύρια σενάρια εφαρμογής φακού πλημμυρικού φωτός

Υπάρχουν διάφοροι τύποι λαμπτήρων, και οι πλήρεις λειτουργίες και τα σενάρια εφαρμογής διαφορετικών λαμπτήρων είναι διαφορετικά, και το ίδιο ισχύει για τον φακό φωτός πλημμύρας LED.

Κύρια σενάρια εφαρμογής φακού πλημμυρικού φωτός

Υπάρχουν διάφοροι τύποι λαμπτήρων, και οι πλήρεις λειτουργίες και τα σενάρια εφαρμογής διαφορετικών λαμπτήρων είναι διαφορετικά, και το ίδιο ισχύει για τον φακό φωτός πλημμύρας LED.