Εφαρμογές φακών VR

Τα βασικά των φακών VR, τώρα και στο μέλλον

Τα βασικά των φακών VR, τώρα και στο μέλλον

  Η εικονική πραγματικότητα VR έχει λάβει διάφορες προσεγγίσεις από το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και η προσοχή της δείχνει μια καυτή τάση. Συγκεκριμένα, η HTC, η Oculus και η Sony έχουν...

Τα βασικά των φακών VR, τώρα και στο μέλλον

  Η εικονική πραγματικότητα VR έχει λάβει διάφορες προσεγγίσεις από το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και η προσοχή της δείχνει μια καυτή τάση. Συγκεκριμένα, η HTC, η Oculus και η Sony έχουν...