Συλλογή: Τηλεσκοπικός φακός

1. Αυτός ο φακός είναι ένας αμφίκυρτος φακός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φακός τηλεσκοπίου.
2. Έχουμε πραγματοποιήσει έναν επαγγελματικό σχεδιασμό για αυτούς τους φακούς, καθιστώντας τους πολύ δημοφιλείς στην αγορά.
3. Η ανεξάρτητη ανάπτυξη καλουπιών μπορεί να βασίζεται σε προδιαγραφές, ανάπτυξη σχεδίου εστιακού μήκους ή επεξεργασία δειγμάτων.
4. Έχουμε μια υπηρεσία ενιαίας στάσης για ιδιωτικό σχεδιασμό οπτικών καλουπιών και μαζική παραγωγή.